Holding space

0  
En talemåde i kunstfaget. Det er en måde at beskrive et objekt der ligger mellem to andre objekter i et billed. #animation
Foreslå et alternativt tegn