14

1  
0  
Et gamle tegn for tallet "14". #gamletegn
Foreslå et alternativt tegn