stereotype

0  
En pegefinger som en person, og to fingre som et fordom ovenpå den person
Foreslå et alternativt tegn