Solo (whist)

0  
Solo - meldinger til kortspillet Whist.
Melderen spiller alene og må max. tage 2 stik.
Foreslå et alternativt tegn