Philadelphia

0  
#by i Pennsylvania, USA
Foreslå et alternativt tegn