Munk

2  
Kristne eller katolske
1  
Tegn for munk i buddhisme.
Taget fra:
https://www.youtube.com/channel/UCrYYYC4OnQiNPazp5Iqjm2g
Foreslå et alternativt tegn