loyal

0  
Man er trofast over for personen.
Foreslå et alternativt tegn