KOM

0  
Navnetegn forkort, der betyder Kompetencecenter for døve og døvblinde.
Foreslå et alternativt tegn