heterozygot

0  
organisme, som har modtaget forskellige udgaver af samme stykke arvemateriale fra de to forældre; dvs. forskellige alleller i et givet locus.
Foreslå et alternativt tegn