Ganespalte

0  
Tegnet er hentet fra https://www.facebook.com/1419285793/videos/10225192215298673/
0  
Tegnet er hentet fra https://www.facebook.com/1419285793/videos/10225192215298673/
Foreslå et alternativt tegn