Evan Kallermann

0  
Evan Kallermann fik tegnnavnet i USA 1981, da han ikke havde et tegnnavn i Danmark. Det er håndalfabetets 'E' der "snakker".
Foreslå et alternativt tegn