eukaryot celle

0  
En- eller flercellede organsimer med deres kerne
Foreslå et alternativt tegn