epikrise

0  
En epikrise er fx. et kort sammendrag af en patients sygehistorie, indlæggelsesforløb og plan for efterbehandling.
Foreslå et alternativt tegn