boblberg

0  
Et tegn til at bruge når man benytter fællesskabsportalen Boblberg.dk hvor man kan boble med andre omkring fælles interesser.
Foreslå et alternativt tegn