binomialfordeling

0  
Statistik begreb
Foreslå et alternativt tegn