Autentificering

0  
Tegnet afspejler togkontrollørs klippeapparat, som bruges til at give stempel på billetter som kontrolløren godkender
Foreslå et alternativt tegn