auschwitz

1  
KZ-lejr (polsk tegn)
0  
#egenavn KZ-lejr i Polen
Foreslå et alternativt tegn