Arbitrær

0  
Betydning: som er vilkårlig
Foreslå et alternativt tegn